Celtic Vaporizer
Celtic Vaporizer
Celtic Vaporizer
EN
CZ

WIKIPEDIA:

Vaporizer (z lat. vapor = pára) je přístroj sloužící k vaporizaci, tj. k změně látky kapalného nebo pevného skupenství na skupenství plynné působením tepla. Používá se v aromaterapii a někdy i v klasické medicíně jako alternativa inhalace - vdechování účinných látek. Vaporizují se většinou přírodní drogy (definice: droga je sušená nadzemní nebo podzemní část rostliny). Drogy vhodné k vaporizaci jsou všechny léčivé rostliny využívané v medicíně, které obsahují více či méně těkavé látky - většinou éterické oleje, esenciální oleje, silice a pryskyřice. Vaporizují se například drogy či oleje z těchto rostlin: šalvěj lékařská, divizna lékařská, konopí, heřmánek, máta, meduňka, eukalyptus, tea tree, pomeranč, santál, divoká růže a další a další. Vaporizuje se při teplotách od 170°C do 260°C, odpařené látky se přímo vdechují do plic, páry vycházející z vaporizérů jsou chladné. Droga nikdy nehoří ani nedoutná, pouze je zahřívána pod zápalnou teplotu a odpařují se pouze některé (snadno těkavé) složky a voda. Nevznikají tedy karcinogenní dehty a oxid uhelnatý a uhličitý. Vaporizace se tedy dá využít nejen k léčení, ale i jako zdravější alternativa kouření tabáků a konopí. Existují různé druhy vaporizérů, od velkých stolních přístrojů používaných pro domácí použití přes menší, kapesní přistroje. Většina vaporizérů je elektrických, existují i takové, které jako zdroj tepla používají zapalovačový plyn.“

 

Keltský vaporizér zcela naplňuje tuto definici a navíc má mnoho výhod a nevýhod (viz níže), které vyplývají zejména z faktu, že je vyroben ze zcela přírodního materiálu. Skládá se z „těla“ z tvrdého dřeva povrchově upraveného pouze včelím voskem a „vnějšího“ výměníku tepla ve tvaru spirály vyrobeného z měděné trubičky. Tento výměník je pak jednoduše zaveden otvorem v těle do „srdce“ vaporizéru. Tím je snadno plnitelná a uzavíratelná vaporizační komora. Jako zdroj tepla je pak použit plamen čajové svíčky.VaporizérKromě klasického modelu s jednou spirálou vyrábíme rovněž model s  dvěmi spirálami zvaný „Keltský TURBOvaporizér“. Tento přístroj je samozřejmě vyhříván dvěma svíčkami a svojí kapacitou průtoku vzduchu vyhoví i náročnějším uživatelům, kteří preferují rychlé využití drogy „na plné plíce“ oproti užívání v podobě většího množství krátkých tahů.Vaporizér

Použití:

Po dostatečném prohřátí výměníku nad svíčkou (závislé na bylině a chuti každého uživatele) je možno přístroj zvednout a podobu cca dvou minut používat. Pouhým nasáváním je docíleno prohřívání vzduchu v měděné trubičce, konvexe (vedení) tepla do vaporizační komory, kde dochází ke kontaktu ohřátého vzduchu s drogou nebo olejem napuštěným v nosiči a k přechodu uvolněných látek do dýchacího traktu uživatele a skrze plíce a sliznice dále do těla. Nasávání by poprvé mělo trvat minimálně 10 sekund, aby došlo k prohřátí vaporizovaného materiálu. Další nádechy následující v rychlém sledu mohou být kratší. Reálně je však nejlepším postupem nasávat silně do dosažení požadované síly či chuti a poté už nasávat pozvolněji a pouze udržovat teplotu v komoře. A jako všude i zde platí zásada: „Trénink dělá mistra“.

Hlavními výhodami našeho produktu oproti jiným jsou:

 • Nezávislost na elektřině a civilizaci obecně .

 • Možnost použití i jiných zdrojů ohřevu jako např. žhavé uhlí (ovšem z hlediska reklamací na vlastní nebezpečí).

 • Snadný transport, skladování i údržba.

 • Relativně dlouhá životnost při dodržení několika zásad vyplývajících především z vlastností přírodních materiálů (viz nevýhody).

 • Absolutní jistota, že u vaporizovaného materiálu nedojde ani během provozu, ani v klidovém stavu k jakémukoli hoření doutnání či jiné degradaci.

 • Esteticky zajímavý a na první pohled zcela originální, přírodní a ručně vyráběný.

 • Alternativní přírodní metoda užívání léků i jedů.

 • Vynikající účinek a požitek z bylin

Hlavními nevýhodami pak jsou:

 • Přítomnost zdroje tepla a zážehu ve volném prostoru a nebezpečí z toho vyplývající.

 • Z toho vyplývající nutnost použití spíše v intimnějším prostředí a osobami , které jsou seznámeny s obsluhou.

 • Nutnost použití v bezvětrném prostředí.

 • Kontrola teploty není příliš jednoznačná a je dána především subjektivním pocitem uživatele.

 • Regulace teploty je složitým mechanismem spojujícím následující vlivy: prostředí (hlavně větru), nastavení a typ svíčky, rychlost a rytmus nasávání, míra vlhkosti vaporizovaného materiálu.

 • Při některých aplikacích, kde je třeba dosažení teplot nad 200°C, nemusí docházet k dostatečnému ochlazení vzduchu před vstupem do úst, což může vyvolávat nepříjemné pocity a nezdravé osychání sliznic. Tento problém lze však snadno vyřešit zamočením náústku do vody nebo nasazením cca 20cm silikonové hadice.

 • V případě nepozornosti při nastavování výšky plamene může dojít k zanesení výměníku sazemi, což sice nemá na funkci vliv, ale je nutné po použití saze velmi pečlivě očistit, jinak může vlivem začernění dojít k velkým škodám na oblečení a jiných porézních materiálech.

 • Nutnost „odpočinku“ materiálu. Vzhledem k  tomu, že teploty na kontaktu měděné trubičky a dřeva dosahují během intenzivního používání hodnot hraničících s degradací dřeva je nutné v případě intenzivního užívaní (několika lidmi najednou a téměř nepřetržitě) po nějaké době (cca po každé svíčce) nechat vaporizér vychladnout na chladném a nepříliš suchém místě. Pokud totiž dřevo zcela vyschne je jeho degradace mnohem snažší. Při běžném stylu používání menším počtem osob toto nebezpečí nehrozí.

Upozornění na závěr:

Přístroj je pouze prostředkem a výrobce ani distributor neodpovídají za následky jeho neuváženého použití. V zájmu zachování svého zdraví a majetku proto dodržujte pravidla a doporučení uvedená výše.

Přístroj je určen pouze pro osoby starší 15 let schopné samostatného uvažovaní s použitím logiky.